Produkty

W dniu 29 X 2019 Pan Włodzimierz Juszczak przyjął z rąk Prezesa Henryka Kamińskiego oraz współpracowników gratulacje z okazji 15 - lecia pracy.

W dniu 29 X 2019 Pan Włodzimierz Juszczak przyjął z rąk Prezesa Henryka Kamińskiego oraz współpracowników gratulacje z okazji 15 - lecia pracy.

Gratulacjom towarzyszyły życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Panie Włodku dziękujemy za 15 wspólnych lat i prosimy o dalsze :)